Cântec


versup

Cântecul

care mă locuieşte

n-a fost niciodată rostit

în lumina neiertătoare

a zilei

Ci doar

câteodată

într-un amurg, când ziua

îşi trăieşte

ultimele clipe

fără întoarcere

Sau uneori

într-un început de anotimp

lângă o mare

din care soarele

răsare

mereu singur.

versdown